ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, Τ.Κ.: 19 300,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Tel.: +30 210 55 75 692-3,
+30 6944 950 383
FAX: +30 210 55 75 692-3
E-mail: nikos@frenarigas.gr